Ez a böngésző nem támogatja teljesen az oldal megtekintését.
Kérjük, frissítse a böngészőt a legújabb változatra!.

Munkajog

A tartalom átdolgozás alatt.

Az Ügyvédi Iroda a munkajogban szerzett több éves tapasztalat alapján, a cégek életében felmerülő gyakori problémák kezelését és jogszabályi keretek között történő kezelhetőségét megtanulva nyújt az ügyfelek számára jogi tanácsot. A cégek napi működése során sok olyan aprónak tűnő kérdés merülhet fel, amely megválaszolása jogi tanácsadás szükségességét vetheti fel, és a válasz nem tudása a cég működését akadályozhatja. Ilyen lehet többek között például az, ha felmerül, mi is az a készenléti jellegű munkakör, hogyan lehet munkaidő-keretet alkalmazni, és bevezetése esetén mi tekinthető rendkívüli munkának.

A mai világban különösen fontos, hogy a munkáltatók a munkajogban is a lehető legteljesebb mértékben betartsák a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A jogszabályoknak való meg nem felelés bírságok kiszabásának kockázatát vonhatja maga után. Munkaügyi bírságok kiszabása esetén a közbeszerzési eljárásokban való részvétel évekig kizárt lehet. A bírságot kiszabó határozatok ellen természetesen lehetőség van a fellebbezésre, majd a bírósági felülvizsgálati eljárásra, azonban már az eljárások folyamata alatt probléma merülhet fel a közbeszerzési eljárásokban történő részvétellel.

A mindennapos működés szempontjából fontos, hogy a munkáltatók megfelelő belső szabályzatokkal rendelkezzenek, amelyek a jogszabályok adta keretek között megkönnyíthetik a cég működését, és elősegíthetik a munkavállalók számára a munkáltató által meghatározott szabályok betartását is.

Manapság sokat lehet hallani a felmondások jogszerűségéről és a felmondások jogszerű közlésének fontosságáról is, hiszen ha a bíróság jogellenesnek ítéli a munkáltatói felmondást, a munkáltató több éves átlagkereset megfizetésére köteles. Felmerül a felmondás szabályainak fontossága csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatosan is, amely esetben a Munka Törvénykönyvének külön része határozza meg az alkalmazandó rendelkezések körét. A felmondás jogszerűségét vagy jogellenességét munkaügyi bíróságok hivatottak megállapítani. Munkaügyi peres tapasztalatom alapján az Ügyvédi Iroda vállalja ügyfelei képviseletét munkaügyi perekben is.

Egyre nagyobb hangsúly helyeződik Magyarországon is a kollektív munkajogra, a szakszervezetek és az üzemi tanácsok jogaira. A kollektív munkajoggal kapcsolatosan sokat lehet hallani kollektív szerződésekről és sztrájkjogról is.

Munkajogi kérdések merülhetnek fel társasági jogi szintű átszervezések, cégek, cégcsoportok újrastrukturálása kapcsán is. A cégek optimális működésének kialakítása és átalakítása során egyre gyakoribbak a munkajogi jogutódlások, amelyek során nélkülözhetetlen a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek, és a jogutódlásokkal kapcsolatosan kialakult gyakorlatnak az alkalmazása.

A fentiek mellett a cég hírneve sem mellékes szempont; mind a munkavállalók, mind az üzleti partnerek szempontjából kedvező képet nyújt egy cégről a szakszerű munkaügyi rendszer, a munkavállalók és a munkáltató kölcsönös megelégedettsége a korrekt munkaügyi szabályozottság terén.

A fentiek - példálózó jelleggel - alátámasztják a munkajog fontos szerepét a munkáltatók működése során. A cégek napi működését elősegítheti és megkönnyítheti a szakszerű jogi tanácsadás. Az Ügyvédi Iroda elsődleges szakterülete a munkajog és az ehhez kapcsolódó jogterületek.